Prefiksi telefonik Kamboxhia

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Kamboxhia

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+855

00855

Ora lokale:

20:17

Domeneve të nivelit superior:

kh

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '01381 1641381' duhet të shkruhet '+855 1381 1641381' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Kamboxhia...Prefiksi telefonik Kamboxhia

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Kamboxhia: +855
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Kamboxhia '08765 123456' do të jetë '00855.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Kamboxhia (hyrja telefonike)