Prefiksi telefonik Ishulli Aland

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga


Shteti Prefiksi telefonik TLD Ora lokale
1.Ishulli Aland+358 1800358 18ax21:55

Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08765.123456' duhet të shkruhet '0035818.8765.123456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Llogaritësi I numrit të telefonitJu urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Prefiksi telefonik Ishulli Aland

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishulli Aland: +35818

Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishulli Aland '08765.123456' do të jetë '0035818.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishulli Aland

Prefiksi telefonik Ishulli Aland