Prefiksi telefonik Ishujt Virgjin të Britanisë

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Ishujt Virgjin të Britanisë

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+1 284

001 284

Ora lokale:

08:49

Domeneve të nivelit superior:

vg

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0525 1300525' duhet të shkruhet '+1284 525 1300525' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Ishujt Virgjin të Britanisë

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishujt Virgjin të Britanisë. (Ishujt Virgjin te Britanise): +1284
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Virgjin të Britanisë '08765 123456' do të jetë '001284.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishujt Virgjin të Britanisë (hyrja telefonike)