Prefiksi telefonik Ishujt Faroe

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Ishujt Faroe

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+298

00298

Ora lokale:

20:05

Domeneve të nivelit superior:

fo

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08544 1998544' duhet të shkruhet '+298 8544 1998544' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Ishujt Faroe

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishujt Faroe: +298
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Faroe '08765 123456' do të jetë '00298.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishujt Faroe (hyrja telefonike)