Prefiksi telefonik Finlanda

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Finlanda

Prefiksi telefonik:

+358

00358


Ora lokale:


23:35

Domeneve të nivelit superior:

fi

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+358 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Finlanda...Prefiksi telefonik Finlanda

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Finlanda: +358
Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Finlanda '08765 123456' do të jetë '00358.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Finlanda