Prefiksi telefonik Finlanda

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Finlanda

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+358

00358

Ora lokale:

19:18

Domeneve të nivelit superior:

fi

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05876 185876' duhet të shkruhet '+358 5876 185876' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Finlanda...Prefiksi telefonik Finlanda

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Finlanda: +358
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Finlanda '08765 123456' do të jetë '00358.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Finlanda (hyrja telefonike)