Prefiksi telefonik Etiopia

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Etiopia

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+251

00251

Ora lokale:

08:20

Domeneve të nivelit superior:

et

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07525 1777525' duhet të shkruhet '+251 7525 1777525' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Etiopia...Prefiksi telefonik Etiopia

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Etiopia: +251
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Etiopia '08765 123456' do të jetë '00251.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Etiopia (hyrja telefonike)