Prefiksi telefonik Casey Station (Antarktiku)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Casey Station (Antarktiku)

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+672 1

00672 1

Ora lokale:

12:40 - 12:40

Domeneve të nivelit superior:

aq

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07725 1997725' duhet të shkruhet '+6721 7725 1997725' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Casey Station (Antarktiku)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Casey Station (Antarktiku). (Casey Station): +6721
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Casey Station (Antarktiku) '08765 123456' do të jetë '006721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Casey Station (Antarktiku) (hyrja telefonike)