Prefiksi telefonik Bosnja dhe Hercegovina

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Bosnja dhe Hercegovina

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+387

00387

Ora lokale:

05:22

Domeneve të nivelit superior:

ba

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03221 1443221' duhet të shkruhet '+387 3221 1443221' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Bosnja dhe Hercegovina...Prefiksi telefonik Bosnja dhe Hercegovina

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Bosnja dhe Hercegovina: +387
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Bosnja dhe Hercegovina '08765 123456' do të jetë '00387.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Bosnja dhe Hercegovina (hyrja telefonike)