Prefiksi telefonik +94 / 0094

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaPrefiksi telefonik ndërkombëtar:+94

0094

Shteti:

Sri Lanka

Ora lokale:

2:47

Domeneve të nivelit superior:

lk

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0149 1820149' duhet të shkruhet '+94 149 1820149' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Sri Lanka...Prefiksi telefonik +94 / 0094 / 01194

Prefiksi telefonik +94 / 0094 / 01194: Sri Lanka
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Sri Lanka '08765 123456' do të jetë '0094.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +94 / 0094 / 01194 (hyrja telefonike)