Prefiksi telefonik +850 / 00850

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+850

00850

Shteti:

Korea Veriore

Ora lokale:

11:33

Domeneve të nivelit superior:

kp

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0464 1110464' duhet të shkruhet '+850 464 1110464' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Korea Veriore...Prefiksi telefonik +850 / 00850 / 011850

Prefiksi telefonik +850 / 00850 / 011850: Korea Veriore
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Korea Veriore '08765 123456' do të jetë '00850.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +850 / 00850 / 011850 (hyrja telefonike)