Prefiksi telefonik +687 / 00687

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+687

00687

Shteti:

Kaledonia e Re

Ora lokale:

16:30

Domeneve të nivelit superior:

nc

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04229 1974229' duhet të shkruhet '+687 4229 1974229' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +687 / 00687 / 011687

Prefiksi telefonik +687 / 00687 / 011687: Kaledonia e Re
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Kaledonia e Re '08765 123456' do të jetë '00687.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +687 / 00687 / 011687 (hyrja telefonike)