Prefiksi telefonik +62 / 0062

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+62

0062

Shteti:

Indonezia

Ora lokale:

21:55 - 23:55

Domeneve të nivelit superior:

id

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05524 1565524' duhet të shkruhet '+62 5524 1565524' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Indonezia...Prefiksi telefonik +62 / 0062 / 01162

Prefiksi telefonik +62 / 0062 / 01162: Indonezia
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Indonezia '08765 123456' do të jetë '0062.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +62 / 0062 / 01162 (hyrja telefonike)