Prefiksi telefonik +6189162 / 006189162

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+61 89162

0061 89162

Shteti:

Ishujt Kokos

Ora lokale:

09:59

Domeneve të nivelit superior:

cc

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07424 1767424' duhet të shkruhet '+6189162 7424 1767424' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +6189162 / 006189162 / 0116189162

Prefiksi telefonik +6189162 / 006189162 / 0116189162: Ishujt Kokos
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Kokos '08765 123456' do të jetë '006189162.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +6189162 / 006189162 / 0116189162 (hyrja telefonike)