Prefiksi telefonik +5999 / 005999

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+599 9

00599 9

Shteti:

Curaçao

Ora lokale:

21:41

Domeneve të nivelit superior:

an

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07341 1197341' duhet të shkruhet '+5999 7341 1197341' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +5999 / 005999 / 0115999

Prefiksi telefonik +5999 / 005999 / 0115999: Curaçao
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Curaçao '08765 123456' do të jetë '005999.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +5999 / 005999 / 0115999 (hyrja telefonike)