Prefiksi telefonik +599 / 00599

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+599

00599

Shteti:

Antilet Holandeze

Ora lokale:

1:41

Domeneve të nivelit superior:

an

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04496 1234496' duhet të shkruhet '+599 4496 1234496' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +599 / 00599 / 011599

Prefiksi telefonik +599 / 00599 / 011599: Antilet Holandeze
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Antilet Holandeze '08765 123456' do të jetë '00599.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +599 / 00599 / 011599 (hyrja telefonike)