Prefiksi telefonik +52 / 0052

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+52

0052

Shteti:

Meksikë

Ora lokale:

19:20 - 21:20

Domeneve të nivelit superior:

mx

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0100 1110100' duhet të shkruhet '+52 100 1110100' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Meksikë...Prefiksi telefonik +52 / 0052 / 01152

Prefiksi telefonik +52 / 0052 / 01152: Meksikë
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Meksikë '08765 123456' do të jetë '0052.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +52 / 0052 / 01152 (hyrja telefonike)