Prefiksi telefonik +46 / 0046

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+46

0046

Shteti:

Suedia

Ora lokale:

09:33

Domeneve të nivelit superior:

se

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+46 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Suedia...Prefiksi telefonik +46 / 0046 / 01146

Prefiksi telefonik +46 / 0046 / 01146: Suedia
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Suedia '08765 123456' do të jetë '0046.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +46 / 0046 / 01146 (hyrja telefonike)