Prefiksi telefonik +441481 / 00441481

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga


Shteti Prefiksi telefonik TLD Ora lokale
1.Guernsey+44 14810044 1481gg16:59

Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08765.123456' duhet të shkruhet '00441481.8765.123456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Llogaritësi I numrit të telefonitJu urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Prefiksi telefonik +441481 / 00441481 / 011441481

Prefiksi telefonik +441481 / 00441481 / 011441481: Guernsey

Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Guernsey '08765.123456' do të jetë '00441481.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +441481 / 00441481 / 011441481