Prefiksi telefonik +40 / 0040

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaPrefiksi telefonik ndërkombëtar:+40

0040

Shteti:

Rumania

Ora lokale:

14:31

Domeneve të nivelit superior:

ro

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03184 1103184' duhet të shkruhet '+40 3184 1103184' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Rumania...Prefiksi telefonik +40 / 0040 / 01140

Prefiksi telefonik +40 / 0040 / 01140: Rumania
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Rumania '08765 123456' do të jetë '0040.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +40 / 0040 / 01140 (hyrja telefonike)