Prefiksi telefonik +387 / 00387

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+387

00387

Shteti:

Bosnja dhe Hercegovina

Ora lokale:

14:20

Domeneve të nivelit superior:

ba

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04404 1444404' duhet të shkruhet '+387 4404 1444404' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Bosnja dhe Hercegovina...Prefiksi telefonik +387 / 00387 / 011387

Prefiksi telefonik +387 / 00387 / 011387: Bosnja dhe Hercegovina
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Bosnja dhe Hercegovina '08765 123456' do të jetë '00387.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +387 / 00387 / 011387 (hyrja telefonike)