Prefiksi telefonik +379 / 00379

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaPrefiksi telefonik ndërkombëtar:+379

00379

Shteti:

Vatikani

Ora lokale:

9:47

Domeneve të nivelit superior:

va

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '01936 1751936' duhet të shkruhet '+379 1936 1751936' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +379 / 00379 / 011379

Prefiksi telefonik +379 / 00379 / 011379: Vatikani
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Vatikani '08765 123456' do të jetë '00379.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +379 / 00379 / 011379 (hyrja telefonike)