Prefiksi telefonik +33 / 0033

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:



Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+33

0033

Shteti:

Franca

Ora lokale:

03:42

Domeneve të nivelit superior:

fr

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06564 1376564' duhet të shkruhet '+33 6564 1376564' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Franca...



Prefiksi telefonik +33 / 0033 / 01133

Prefiksi telefonik +33 / 0033 / 01133: Franca




Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Franca '08765 123456' do të jetë '0033.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +33 / 0033 / 01133 (hyrja telefonike)