Prefiksi telefonik +297 / 00297

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+297

00297

Shteti:

Aruba

Ora lokale:

13:26

Domeneve të nivelit superior:

aw

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '01556 11556' duhet të shkruhet '+297 1556 11556' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +297 / 00297 / 011297

Prefiksi telefonik +297 / 00297 / 011297: Aruba
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Aruba '08765 123456' do të jetë '00297.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +297 / 00297 / 011297 (hyrja telefonike)