Prefiksi telefonik +252 / 00252

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+252

00252

Shteti:

Somalia

Ora lokale:

17:09

Domeneve të nivelit superior:

so

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02309 1862309' duhet të shkruhet '+252 2309 1862309' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Somalia...Prefiksi telefonik +252 / 00252 / 011252

Prefiksi telefonik +252 / 00252 / 011252: Somalia
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Somalia '08765 123456' do të jetë '00252.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +252 / 00252 / 011252 (hyrja telefonike)