Prefiksi telefonik +1869 / 001869

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaPrefiksi telefonik:+1 869

001 869

Shteti:

Shën Kits dhe Nevis


Ora lokale:


17:04

Domeneve të nivelit superior:

kn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02509 182509' duhet të shkruhet '+1869 2509 182509' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1869 / 001869 / 0111869

Prefiksi telefonik +1869 / 001869 / 0111869: Shën Kits dhe Nevis
Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shën Kits dhe Nevis '08765 123456' do të jetë '001869.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1869 / 001869 / 0111869