Prefiksi telefonik +1868 / 001868

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaPrefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 868

001 868

Shteti:

Trinidad dhe Tobago

Ora lokale:

2:01

Domeneve të nivelit superior:

tt

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07341 1197341' duhet të shkruhet '+1868 7341 1197341' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1868 / 001868 / 0111868

Prefiksi telefonik +1868 / 001868 / 0111868: Trinidad dhe Tobago
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Trinidad dhe Tobago '08765 123456' do të jetë '001868.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1868 / 001868 / 0111868 (hyrja telefonike)