Prefiksi telefonik +1849 / 001849

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga



Prefiksi telefonik:+1 849

001 849

Shteti:

Republika Domenikane


Ora lokale:


6:22

Domeneve të nivelit superior:

do

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06100 1266100' duhet të shkruhet '+1849 6100 1266100' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1849 / 001849 / 0111849

Prefiksi telefonik +1849 / 001849 / 0111849: Republika Domenikane




Udhëzime përdorimi: Prefiksi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Republika Domenikane '08765 123456' do të jetë '001849.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1849 / 001849 / 0111849