Prefiksi telefonik +1787 / 001787

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 787

001 787

Shteti:

Porto Riko

Ora lokale:

3:47

Domeneve të nivelit superior:

pr

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06069 1776069' duhet të shkruhet '+1787 6069 1776069' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1787 / 001787 / 0111787

Prefiksi telefonik +1787 / 001787 / 0111787: Porto Riko
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Porto Riko '08765 123456' do të jetë '001787.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1787 / 001787 / 0111787 (hyrja telefonike)