Prefiksi telefonik +1246 / 001246

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaPrefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 246

001 246

Shteti:

Barbadosi

Ora lokale:

13:25

Domeneve të nivelit superior:

bb

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08189 1108189' duhet të shkruhet '+1246 8189 1108189' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1246 / 001246 / 0111246

Prefiksi telefonik +1246 / 001246 / 0111246: Barbadosi
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Barbadosi '08765 123456' do të jetë '001246.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1246 / 001246 / 0111246 (hyrja telefonike)