Prefiksi telefonik +1 / 001

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+1

001

Shteti:

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)

Ora lokale:

13:15 - 18:15

Domeneve të nivelit superior:

us

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '01856 1441856' duhet të shkruhet '+1 1856 1441856' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)...Prefiksi telefonik +1 / 001 / 0111

Prefiksi telefonik +1 / 001 / 0111: Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) '08765 123456' do të jetë '001.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1 / 001 / 0111 (hyrja telefonike)