Kodi telefonik / hyrja telefonike Tunisi

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Tunisi

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+216

00216

Ora lokale:

4:37

Domeneve të nivelit superior:

tn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08125 1438125' duhet të shkruhet '+216 8125 1438125' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Tunisi...Kodi telefonik Tunisi (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Tunisi: +216
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Tunisi '08765 123456' do të jetë '00216.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Tunisi