Kodi telefonik / hyrja telefonike Shqipëri

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Shqipëri

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+355

00355

Ora lokale:

13:45

Domeneve të nivelit superior:

al

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08624 1308624' duhet të shkruhet '+355 8624 1308624' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Shqipëri...Kodi telefonik Shqipëri (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Shqipëri. (Shqiperi): +355
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shqipëri '08765 123456' do të jetë '00355.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Shqipëri