Kodi telefonik Shën Vincenti dhe Grenadinet

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Shën Vincenti dhe Grenadinet

Kodi telefonik:

+1 784

001 784


Ora lokale:


16:36

Domeneve të nivelit superior:

vc

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09636 1999636' duhet të shkruhet '+1784 9636 1999636' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Shën Vincenti dhe Grenadinet

Kodi telefonik ku do kryhet thirrja Shën Vincenti dhe Grenadinet. (Shen Vincenti dhe Grenadinet): +1784
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shën Vincenti dhe Grenadinet '08765 123456' do të jetë '001784.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Shën Vincenti dhe Grenadinet