Kodi telefonik Republika Nagorno-Karabakh

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga


Shteti Kodi telefonik TLD Ora lokale
1.Republika Nagorno-Karabakh+374 4700374 47am8:48

Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08765.123456' duhet të shkruhet '0037447.8765.123456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Llogaritësi I numrit të telefonitJu urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Kodi telefonik Republika Nagorno-Karabakh

Kodi telefonik ku do kryhet thirrja Republika Nagorno-Karabakh: +37447

Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Republika Nagorno-Karabakh '08765.123456' do të jetë '0037447.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Republika Nagorno-Karabakh