Kodi telefonik / hyrja telefonike Letonia

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Letonia

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+371

00371

Ora lokale:

4:26

Domeneve të nivelit superior:

lv

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02884 1772884' duhet të shkruhet '+371 2884 1772884' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Letonia...Kodi telefonik Letonia (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Letonia: +371
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Letonia '08765 123456' do të jetë '00371.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Letonia