Kodi telefonik Kanada

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Kanada

Kodi telefonik:

+1

001


Ora lokale:


20:00 - 3:00

Domeneve të nivelit superior:

ca

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06901 146901' duhet të shkruhet '+1 6901 146901' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Kanada...Kodi telefonik Kanada

Kodi telefonik ku do kryhet thirrja Kanada: +1
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Kanada '08765 123456' do të jetë '001.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Kanada