Kodi telefonik / hyrja telefonike Ishujt Kuk

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Ishujt Kuk

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+682

00682

Ora lokale:

12:50 - 0:50

Domeneve të nivelit superior:

ck

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08900 1678900' duhet të shkruhet '+682 8900 1678900' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Ishujt Kuk...Kodi telefonik Ishujt Kuk (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Ishujt Kuk: +682
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Kuk '08765 123456' do të jetë '00682.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Ishujt Kuk