Kodi telefonik / hyrja telefonike Butani

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Butani

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+975

00975

Ora lokale:

04:05

Domeneve të nivelit superior:

bt

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05524 1565524' duhet të shkruhet '+975 5524 1565524' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Butani...Kodi telefonik Butani (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Butani: +975
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Butani '08765 123456' do të jetë '00975.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Butani