Kodi telefonik Antigua dhe Barbuda

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga


Shteti Kodi telefonik TLD Ora lokale
1.Antigua dhe Barbuda+1 268001 268ag15:40

Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08765.123456' duhet të shkruhet '001268.8765.123456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Llogaritësi I numrit të telefonitJu urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Kodi telefonik Antigua dhe Barbuda

Kodi telefonik ku do kryhet thirrja Antigua dhe Barbuda: +1268

Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Antigua dhe Barbuda '08765.123456' do të jetë '001268.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Antigua dhe Barbuda