Kodi telefonik / hyrja telefonike Antigua dhe Barbuda

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Antigua dhe Barbuda

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+1 268

001 268

Ora lokale:

23:28

Domeneve të nivelit superior:

ag

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05600 1715600' duhet të shkruhet '+1268 5600 1715600' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Antigua dhe Barbuda (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Antigua dhe Barbuda: +1268
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Antigua dhe Barbuda '08765 123456' do të jetë '001268.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Antigua dhe Barbuda