Kodi telefonik / hyrja telefonike +91 / 0091

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+91

0091

Shteti:

India

Ora lokale:

22:42

Domeneve të nivelit superior:

in

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02884 1772884' duhet të shkruhet '+91 2884 1772884' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të India...Kodi telefonik +91 / 0091 / 01191 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +91 / 0091 / 01191: India
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda India '08765 123456' do të jetë '0091.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +91 / 0091 / 01191