Kodi telefonik / hyrja telefonike +90 / 0090

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik / hyrja telefonike:+90

0090

Shteti:

Turqia

Ora lokale:

1:23

Domeneve të nivelit superior:

tr

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05876 185876' duhet të shkruhet '+90 5876 185876' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Turqia...Kodi telefonik +90 / 0090 / 01190 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +90 / 0090 / 01190: Turqia
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Turqia '08765 123456' do të jetë '0090.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +90 / 0090 / 01190