Kodi telefonik / hyrja telefonike +673 / 00673

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik / hyrja telefonike:+673

00673

Shteti:

Brunei

Ora lokale:

18:19

Domeneve të nivelit superior:

bn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04176 1994176' duhet të shkruhet '+673 4176 1994176' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +673 / 00673 / 011673 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +673 / 00673 / 011673: Brunei
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Brunei '08765 123456' do të jetë '00673.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +673 / 00673 / 011673