Kodi telefonik / hyrja telefonike +66 / 0066

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+66

0066

Shteti:

Tailanda

Ora lokale:

19:04

Domeneve të nivelit superior:

th

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04016 1374016' duhet të shkruhet '+66 4016 1374016' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Tailanda...Kodi telefonik +66 / 0066 / 01166 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +66 / 0066 / 01166: Tailanda
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Tailanda '08765 123456' do të jetë '0066.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +66 / 0066 / 01166