Kodi telefonik +649 / 00649

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik:+649

00649

Shteti:

Ishujt Pitkairn


Ora lokale:


3:23

Domeneve të nivelit superior:

pn

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06525 1566525' duhet të shkruhet '+649 6525 1566525' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +649 / 00649 / 011649

Kodi telefonik +649 / 00649 / 011649: Ishujt Pitkairn
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Pitkairn '08765 123456' do të jetë '00649.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +649 / 00649 / 011649