Kodi telefonik / hyrja telefonike +421 / 00421

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik / hyrja telefonike:+421

00421

Shteti:

Sllovakia

Ora lokale:

3:14

Domeneve të nivelit superior:

sk

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08061 1768061' duhet të shkruhet '+421 8061 1768061' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Sllovakia...Kodi telefonik +421 / 00421 / 011421 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +421 / 00421 / 011421: Sllovakia
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Sllovakia '08765 123456' do të jetë '00421.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +421 / 00421 / 011421