Kodi telefonik +32 / 0032

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik:+32

0032

Shteti:

Belgjika


Ora lokale:


15:47

Domeneve të nivelit superior:

be

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0100 1110100' duhet të shkruhet '+32 100 1110100' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Belgjika...Kodi telefonik +32 / 0032 / 01132

Kodi telefonik +32 / 0032 / 01132: Belgjika
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Belgjika '08765 123456' do të jetë '0032.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +32 / 0032 / 01132