Kodi telefonik / hyrja telefonike +213 / 00213

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+213

00213

Shteti:

Algjeria

Ora lokale:

04:58

Domeneve të nivelit superior:

dz

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+213 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Algjeria...Kodi telefonik +213 / 00213 / 011213 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +213 / 00213 / 011213: Algjeria
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Algjeria '08765 123456' do të jetë '00213.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +213 / 00213 / 011213