Kodi telefonik / hyrja telefonike +1758 / 001758

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik / hyrja telefonike:+1 758

001 758

Shteti:

Shën Lucia

Ora lokale:

13:09

Domeneve të nivelit superior:

lc

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05669 1225669' duhet të shkruhet '+1758 5669 1225669' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +1758 / 001758 / 0111758 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +1758 / 001758 / 0111758: Shën Lucia
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Shën Lucia '08765 123456' do të jetë '001758.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +1758 / 001758 / 0111758