Kodi telefonik +1345 / 001345

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik:+1 345

001 345

Shteti:

Ishujt Kajman


Ora lokale:


15:36

Domeneve të nivelit superior:

ky

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '03525 1933525' duhet të shkruhet '+1345 3525 1933525' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +1345 / 001345 / 0111345

Kodi telefonik +1345 / 001345 / 0111345: Ishujt Kajman
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Kajman '08765 123456' do të jetë '001345.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +1345 / 001345 / 0111345